Ecachim

De verbetering van bestaande recepten

Hebt u een eigen recept?  Indien gewenst zorgt Ecachim® voor een doordachte verbetering en begeleiding. Wij maken voor u een productieblad dat alle vereiste gegevens bevat: bereidingswijze, hoeveelheden, leveranciers van grondstoffen…

Ook maken wij alle vereiste documenten op:

  • het medisch gegevensblad (voor de arbeidsgeneesheer en antigifcentra)
  • de SDS-veiligheidsfiche (met aanpasbare bedrijfsgegevens, beschikbaar in alle EU-talen)
  • de etikettering (met de wettelijk verplichte gegevens conform de EU-wetgeving).
    Eveneens  beschikbaar in alle EU-talen. Alle teksten en pictogrammen zijn exporteerbaar (b.v. naar labeling software)

Vragen? Neem contact met ons op.