Ecachim

De ontwikkeling van nieuwe producten

Op basis van uw behoeften en specificaties ontwikkelt Ecachim®  voor u een nieuw product.

Dit verloopt in vier fasen:

  1. studie en analyseproefrecept, opmaak van een staal
  2. na goedkeuring, aanmaak van het definitieve recept
  3. opmaak van het productieblad: bereidingswijze, hoeveelheden,  leveranciers van grondstoffen
  4. opmaak van alle wettelijk vereiste documenten:

- het medisch gegevensblad (voor de arbeidsgeneesheer en antigifcentra)
- de SDS-veiligheidsfiche (met aanpasbare bedrijfs- en productgegevens, beschikbaar in alle EU-talen)
- de etiketterings voorschriften (met de wettelijk verplichte gegevens conform de EU-wetgeving). Eveneens  beschikbaar in alle EU-talen. Alle teksten en pictogrammen zijn exporteerbaar (b.v. naar labeling software)

Vragen? Neem contact met ons op.