Privacybeleid

Laatste update 1 september 2023

Wij geven om uw persoonsgegevens en willen dat u erop kan vertrouwen dat Ecachim bvba (hierna "Ecachim") uw persoonsgegevens met zorg gebruikt. Dit Privacybeleid zal helpen om te begrijpen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen.

1. Wie zijn wij?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld worden door Ecachim naar aanleiding van het aanbieden van haar diensten en producten:

Ecachim bvba
Brechtsebaan 36, unit 7
B-2900 Schoten
België
Ondernemingsnummer: BE 0881 344 671

In het kader van onze activiteiten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeert de hierboven opgesomde entiteit als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van haar lokale activiteit.

2. Wat is het belang van dit Privacybeleid?

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en  doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en meer specifiek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens zullen verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Verder bevat dit Privacybeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze algemene websites en onze productwebsites.

Opgelet: Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt, verwachten wij dat u dit Privacybeleid eerst goed gelezen heeft. Wij zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te verwerken in volledige overeenstemming met de vereisten van de GDPR. Wij garanderen een optimale bescherming van onze databanken, wij zullen u gemakkelijk toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, en zullen de verbetering en verwijdering van uw gegevens mogelijk maken op eenvoudig verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat wij uw ‘toestemming’ nodig hebben voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens (bijv. voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of voor het gebruik van traceercookies). Voor andere soorten verwerkingen biedt de wetgeving ons andere rechtsgronden.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, retailpartners of consumenten die onze producten aankopen of gebruiken, van respondenten die deelnemen aan onze marktonderzoek-initiatieven of enquêtes, van deelnemers aan onze wedstrijden, van bezoekers van onze gebouwen, bezoekers van onze websites, journalisten, contactpersonen bij administratieve overheden, en van personen die anderszins met ons in contact komen (bijv. doordat hun naam en contactgegevens als werknemer of aangestelde van onze klanten, leveranciers en andere commerciële partners aan ons worden doorgegeven).

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt in de context van onze commerciële activiteiten;
 • rechtstreeks van u in de context van contractonderhandelingen of het afsluiten van een overeenkomst;
 • rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt bij het binnenkomen van onze bedrijfsgebouwen;
 • rechtstreeks van u wanneer u deelneemt aan een marktonderzoek of enquête die wij uitvoeren;
 • rechtstreeks van u wanneer u zich registreert op onze websites, wanneer u surft op onze websites, wanneer u een contactformulier invult op onze websites, of wanneer u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief;
 • via derden en officiële bronnen (zoals de Graydon databank voor kredietcontroles, databanken of mailinglijsten verkregen via partners, publieke databanken van journalisten of via onze dienstverleners); 
 • via uw werkgever met wie wij een contract of partnerschap hebben (bijv. wanneer u optreedt als contactpersoon van onze klanten, dienstverleners of commerciële partners).

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen, voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals uiteengezet in titel 6 hieronder. Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht in te vullen is, en andere informatie slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven voor u, zodat u kan kiezen om ons uw gegevens te verstrekken of niet.

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres

 

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)

Financiële bijzonderheden

Identificatie- en bankrekeningnummers

 

Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.

 

Overeenkomsten en schikkingen

Persoonlijke kenmerken

Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taalvoorkeur

Leefgewoonten

Consumptiegewoonten, levensstijl, sociale contacten, bezittingen, gebruik van sociale media

Klachten

Klachten, incidenten or ongevallen

Samenstelling van het gezin

Huwelijk of huidige vorm van samenleven

 

Informatie over familieleden

Vrijetijdsbesteding en hobby’s

Vrijetijdsbesteding en hobby’s

Beroep en betrekking

Beroep en betrekking (particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer)

 

Carrière

Andere categorieën van gegevens

Uw aankoopintenties en interesses

 

6. Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor leveranciers- en klantenbeheer,
 • voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims,
 • voor het behandelen van vragen en klachten van consumenten,
 • voor public relations-doeleinden, voor het beheer van onze websites,
 • om u informatie te bezorgen die u heeft gevraagd, bijvoorbeeld: om u te contacteren in verband met ons productaanbod, om een vraag te beantwoorden,
 • voor marktonderzoeken en statistische doeleinden,
 • voor contactname in het kader van onze dienstverlening na-verkoop,
 • voor beveiliging en toegangscontrole van onze gebouwen,
 • voor marketingdoeleinden